AnnaBerit

Till Handa

Jag är redaktör för tidningen Till Handa som hemslöjdsföreningarna i Västra Götaland ger ut i samarbete med Västarvet – hemslöjdskonsulenterna

I tidningen hittar du reportage, slöjdarporträtt, utställningar, kurser, workshops, slöjdkaféer – ja kort sagt det mesta om slöjd i vår del av landet.

Till Handa innehåller 20 sidor och utkommer 4 ggr/ år.
Prenumerera så får du Till Handa i brevlådan under 2019.

Pris: 170 kr. Betala till bankgiro 5704-9199 Skaraborgs hemslöjdsförening

Mer information får du på tel 0500 41 03 97 • slojdenshus@telia.com.

Till Handa