AnnaBerit

Text & Form

trycksaker

Ord är en viktig källa till kommunikation

Rätt använda blir orden ett effektivt sätt att nå ut med angelägna budskap.
Med lång erfarenhet av skrivande – både journalistik och information erbjuder jag:

Skrivna texter / information
– lättlästa, informativa och välskrivna

Skrivna texter / journalistik
– artiklar, reportage och notiser

Textredigering
– språkgranskning och redigering som gör texter lätta att läsa och förstå

Trycksaker
– informationsblad, foldrar och nyhetsbrev – för tryck, kopiering eller utskrift på kontorsskrivare.