AnnaBerit

Årets första Till Handa

Kreativiteten frodas i Till Handa. Läsaren får möta Greta Bolin och Gaby Karlsson som som skapar bruksgods i lera. Hemslöjdskonsulent Joakim Lilja har studerat stickekorgar på museer och lärt sig göra egna.

Vänermuseet i Lidköping planerar en utställning om två hemslöjdsgiganter med stark koppling till Västsverige, nämligen Lilly Zickerman och Lisa Melén. Man vill engagera många i denna utställning och därför är både broderiakademierna och skolklasser inbjudna att titta i skåp och kistor för att inspireras.

Emma Ihl broderar för att läka själen och en av hennes glada bilder har blivit frimärke.

Emma Ihls glada broderi finns nu på frimärke.

Hemslöjdskonsulent Jenny Löfgren skriver i sin krönika att ”Ju mer
jag lär mig desto mer förstår jag dock att jag behöver kunna”.

Och dessutom blir det Rekofestival på Nääs, slöjdstämma utanför Borås och en vandringsutställning drar ut på turné – Länge leve ullen!

Prenumerera nu så kommer tidningarna i din brevlåda.

Till Handa innehåller 20 sidor och utkommer 4 ggr/ år.

Pris: 170 kr. Betala till bankgiro 5704-9199 Skaraborgs hemslöjdsförening
Mer information får du av Ann-Kristin Rådman 0500 41 03 97.

Till Handa ges ut av länshemslöjdsföreningarna i Västra Götaland i samarbete med Västarvets hemslöjdskonsulenter. Redaktör är Berit Thorburn.